TRUNG TÂM THÔNG TIN, HỖ TRỢ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Alternate Text20/12/2019

Ngày 17/12/2019, Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật (Trung tâm) Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng đại diện Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh (Văn phòng đại diện) tổ chức lớp bồi dưỡng với chuyên đề “Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý về nhượng quyền thương mại tại Việt Nam” năm 2019 tại TP. Hồ Chí Minh. Lớp bồi dưỡng được tổ chức với sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình 585.

Những chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2018

Alternate Text06/02/2020

Bỏ án tử hình một sốt tội danh, tăng lương tối thiểu, ô tô hết niên hạn bị thu hồi... là một số chính sách nổi bật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018